Oyunun Faydaları

Oyunun Faydaları

1.Çocuk oyunda bedenini çalıştırır, kaslarını çeşitli şekillerde kullanarak geliştirir. Bir çok araç-gereç ve eşyayı kullanarak zor şeyleri yapmaya heveslenir ve kendine güveni artar.

2.Zekasını kullanmayı geliştirir. Dünyayı ve çevresini keşfeder, sürekli bilgiler edinir. Merak duygusunu tatmin eder, mantık yürütmeyi, seçim yapmayı, sebep-sonuç ilişkileri kurmayı öğrenir. Dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi, oyunda ortaya çıkan sorunları görmeyi, bunlara çözümler bulmayı öğrenir.

3.Karar verme yeteneği artar. Aklını ve becerilerini kullanmayı öğrenir. Araç, gereç ve malzemeleri kullanırken bunların özelliklerini keşfeder, çevresini istediği şekilde kontrol etmeyi ve çevreye uyum sağlamayı başarır.

4.Oyun, çocuğun enerji birikimini sarfetmesini, duygularını ifade etmesini sağlar. Yetişkinlerin koyduğu kısıtlamalar ve kaidelerin sıkıntısından kurtulmasına yardımcı olur. Çocuk, oyunda serbest olma, kendi kendini idare etme ve çevresiyle uyumlu ilişkiler kurma ihtiyacını giderir.

5.Canlı bir oyun ortamında, çocuğun dili gelişir. Konuşma becerileri artar. Sözlü olarak anlaşmayı, problemlerini çözmeyi öğrenir. Yetişkinlerle veya yaşıtlarıyla oynarken görerek ve uygulayarak iyi huylar edinir. Toplum kaideleri ve gerçekleri en kolay ve en zararsız şekilde oyun sırasında öğrenir. Sırasını beklemek, paylaşmak, başkalarının hakkına saygı duymak, hakkına ve eşyasına sahip çıkmak, kaidelere ve sınırlamalara saygı göstermek, düzen ve temizlik alışkanlıkları edinmek, söylenenleri dinlemek, kendini ifade edebilmek hep oyun sırasında görülür.

6.Çocuk, doğru, yanlış, güzel, iyi, kötü, haklı, haksız gibi ahlakî kavramları ve alışkanlıkları oyun sırasında görür, öğrenir. Dener ve benimser kendine uygun gelenleri tekrar ederek pekiştirir, benliğinin bir parçası yapar.

7.Ana babalar çocuk oyunlarını gözleyerek ve dinleyerek, çocuklarını daha iyi tanırlar. Çocuğun huyları, davranışları, istekleri, düşünceleri ve duyguları en açık şekilde, oynarken ortaya çıkar. Onun için çocuğun oyunu önemsenmeli ve çocuğa faydalı olacak oyun ortamı ve malzemeleri sağlayarak çocuğun rahatça oynamasına imkan tanınmalıdır.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !